Handledarutbildning Nationella Parkinsonskolan 22 Februari

Vårdföreningen Movement Disorders inbjuder till handledarutbildning i Nationella Parkinsonskolan:
Plats: Karolinska Huddinge               Datum: 22 Februari 2017 kl 10.00-15:00
Kostnad: 800:-/person (inklusive utbildning, kursmaterial och fika)
Anmälan till:  
Ordförande Arja Vehkala Höglund
arja.vehkala-hoglund@sll.se                                             

Sista anmälningsdag  10 Februari  2017.

Nationella Parkinsonskolan är en utbildning för personer med Parkinson och deras närstående. Skolan ger kunskap om hur deltagarna kan få en bättre livskvalitet och ökad insikt i sin situation och sin egen roll.
Skolan inriktar sig inte på själva sjukdomen, utan på hur man lever ett gott liv med den. Syftet med utbildningen är att öka självkännedomen och lära sig tekniker för  att hantera olika situationer på bästa möjliga sätt. Utbildningen är influerad av kunskaper från kognitiv beteendeterapi
Nationella Parkinsonskolan består av 7 träffar à 2 timmar där deltagarnaträffas i en liten grupp tillsammans med en utbildad handledare. Varje träff harett tema och består av en kort föreläsning och gruppdiskussioner, varvat medpraktiska övningar. Efter avslutad skola har deltagaren verktyg för att leva bättre med sin sjukdom samt ett nytt socialt nätverk.
Nationella Parkinsonskolan har utarbetats genom ett samarbetsprojekt mellan vården, vårdorganisationer, forskare, läkemedelsindustrin och patientorganisationer. Tanken med en nationell skola är att kunna erbjuda patienter och anhöriga en likvärdig utbildning oavsett vart i landet de bor.
Alla yrkesprofessioner som arbetar aktivt med personer med Parkinson och anhöriga kan vara handledare för Nationella Parkinsonskolan. På många kliniker i landet driver man Nationella Parkinsonskolan som ett teamprojekt där alla professioner är involverade.