Mötet kommer att handla om vården vid Parkinsons sjukdom i komplikationsfas. Ambition med mötet är att genom profilerad utbildning förmedla senaste nytt beträffande praktisk erfarenhet, forskning och behandling när det gäller vård av parkinsonsjuka i komplikationsfas. Mötet är ett multiprofessionellt forum för parkinsonteam att mötas och utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

Plats : Sigtunahöjdens konferenshotell, Sigtuna
Tid: 1 - 2 Februari, 2018

Mer information och progam kommer inom kort!

Läs hela inlägget »
2017-08-15
SWEMODIS årliga möte kring Parkinsons sjukdom i komplikationsfas 9-10 November
2017-08-14
Symposium: James Parkinson 200 år, Lund 11 sep 2017
2017-04-03
Specialistsjuksköterska i medicinsk vård med profilering inom Neuroomvårdnad 60 hp  Linköping
2017-02-03
Handledarutbildning Nationella Parkinsonskolan 22 Februari

TACK YVONNE!
I samband med det 12:e Nordiska Parkinsonfördjupningsmötet för sjuksköterskor på Sigtunahöjden avtackades Yvonne Jansson för sin insats som kassör för VfMD. Yvonne var en av de drivande krafterna bakom VfMDs bildande och har varit med sedan starten 1995.
Tack Yvonne för väl utfört arbete och för ditt engagemang i VfMD under alla år!
 

Läs hela inlägget »

Ordförande Arja Höglund, vice ordförande Peter Hagell, tidigare kassör Yvonne Jansson.