170815- Planering pågår inför VfMD 2:a Parkinsonfördjupningsmöte 1-2 Februari 2018 - Mer information och program kommer inom kort!

VfMD:s 1:a Parkinsonfördjupningsmöte
- Nästa steg för den Parkinsonsjuke

VfMD har den stora glädjen att få bjuda in till det första multiprofessionella Parkinsonfördjupningsmötet för vårdpersonal som jobbar med personer med Parkinsons sjukdom.
Mötet kommer att handla om vården vid Parkinsons sjukdom i komplikationsfas. Ambition med mötet är att genom profilerad utbildning förmedla senaste nytt beträffande praktisk erfarenhet, forskning och behandling när det gäller vård av parkinsonsjuka i komplikationsfas.
Mötet kommer att äga rum på Sigtunahöjdens kurs och konferensanläggning 19-20 Januari 2017
Antalet deltagare är begränsat av utrymmet på konferenslokalerna. Först till kvarn gäller.

Tack alla som varit med och organiserat, sponsrat, föreläst och på annat sätt bidrog till VfMD första multiprofessionella Parkinsonfördjupningsmöte på Sigtunahöjden den 19-20 Januari! Mötet var mycket uppskattat med lärorika föredrag, nätverkande och god mat!
Nu påbörjas planeringen inför nästa Parkinsonfördjupningsmöte Januari 2018.
Hjärtligt välkomna till oss igen!
Bilder från mötet finns under fliken Parkinsonfördjupningsmötet Sigtuna.