Specialistsjuksköterska i medicinsk vård med profilering inom Neuroomvårdnad 60 hp  Linköping

Linköpings universitet erbjuder utbildning till Specialistsjuksköterska i medicinsk vård med profilering inom Neuroomvårdnad 60 hp. Studierna  ger en fördjupad  kunskap inom neurologisk symtom och sjukdomslära inklusive neurologisk och neurokirurgisk behandling och rehabilitering av patienter med akut och kronisk sjukdom och skada i centrala nervsystemet. Utbildningen ges på halvfart under två års tid och är schemalagd i Linköping Onsdag och Torsdag varannan vecka.  Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen kan ske på valfri ort. Programmet ger möjlighet till magisterexamen vilket kan vara en grund för att arbeta med vårdutveckling och utvärdering inom verksamheten.
https://liu.se/artikel/specialistsjukskoterska-i-medicinsk-vard-med-profilering-inom-neuroomvardnad-60-hp
Antagning sker via antagning.se
Sista ansökningsdag är 18 April.