Symposium: James Parkinson 200 år, Lund 11 sep 2017

Måndagen den 11 September är VfMD medarrangör tillsammans med Svenska Parkinsonförbundet, SWEMODIS och Svenska Parkinsonakademien för symposiet "James Parkinson 200 år: Parkinsons sjukdom i Sverige- historisk tillbakabliock och in i framtiden" Symposiet riktar sig till professionella men även för patienter, anhöriga och alla intresserade.
Plats: Aulan, Skånes Universitetssjukhus, Lund.
Kostnadsfritt men föramälan krävs.