SWEMODIS årliga möte kring Parkinsons sjukdom i komplikationsfas 9-10 November

Mötet äger rum den 9-10 november 2017 och vänder sig till neurologer och geriatriker med Parkinsonintresse samt Parkinsonsjuksköterskor.
Plats: Aronsborgs konferenshotell , Bålsta
Anmälan senast 13 September