VfMD:s 2:a Parkinsonfördjupningsmöte- Samarbete för oss framåt

Mötet kommer att handla om vården vid Parkinsons sjukdom i komplikationsfas. Ambition med mötet är att genom profilerad utbildning förmedla senaste nytt beträffande praktisk erfarenhet, forskning och behandling när det gäller vård av parkinsonsjuka i komplikationsfas. Mötet är ett multiprofessionellt forum för parkinsonteam att mötas och utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

Plats : Sigtunahöjdens konferenshotell, Sigtuna
Tid: 1 - 2 Februari, 2018

Mer information och progam kommer inom kort!