Reklam och produktinformation från tredje part via VfMD medlemsregister

Information till alla medlemmar om att de kontaktuppgifter som finns i VfMD medlemsregister kan komma att användas för selekterad produktinformation och reklammeddelanden från tredje part aktiva inom rörelserubbningsområdet.