Senaste nyheter

2016

VfMD har den stora glädjen att få bjuda in till det första multiprofessionella Parkinsonfördjupningsmötet för vårdpersonal som jobbar med personer med Parkinsons sjukdom.
Mötet kommer att handla om vården vid Parkinsons sjukdom i komplikationsfas. Ambition med mötet är att genom profilerad utbildning förmedla senaste nytt beträffande praktisk erfarenhet, forskning och behandling när det gäller vård av parkinsonsjuka i komplikationsfas.
Mötet kommer att äga rum på Sigtunahöjdens kurs och konferensanläggning 19-20 Januari 2017

Läs hela inlägget »

Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för Multiple Skleros (MS) och Parkinsons sjukdom
Socialstyrelsen arbetar med att utforma nationella rikltinjer i en gemensam skrivelse för MS och Parkinsons sjukdom. De nationella riktlinjerna för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom är nu publicerade i en remissversion. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom MS- och Parkinsonvården. Du kan läsa riktlinjerna via socialstyrelsens hemsida http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/msochparkinsonssjukdom

VfMD har lämnat in en skrivelse med synpunkter och förslag till förbättringar på remissversionen. Du kan läsa hela skrivelsen här:

Läs hela inlägget »

2016

TACK YVONNE!
I samband med det 12:e Nordiska Parkinsonfördjupningsmötet för sjuksköterskor på Sigtunahöjden avtackades Yvonne Jansson för sin insats som kassör för VfMD. Yvonne var en av de drivande krafterna bakom VfMDs bildande och har varit med sedan starten 1995.
Tack Yvonne för väl utfört arbete och för ditt engagemang i VfMD under alla år!
 

Läs hela inlägget »

Ordförande Arja Höglund, vice ordförande Peter Hagell, tidigare kassör Yvonne Jansson.