Senaste nyheter

2017

Alla medlemmar välkomna att närvara vid Vårdföreningen Movement Disorders årsmöte
Torsdagen den 1 Februari   2018, klockan 15:15–16:15 , Sigtunahöjden, Sigtuna
Kom och var med att påverka VfMD verksamhet och organisation inför det kommande året!

                  Årsmötesagenda
                  
                 Dagordning
 
§ 1            Mötet öppnas
§ 2            Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna
§ 3            Val av mötespresidium att leda förhandlingarna
§ 4            Val av 2 personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll
§ 5            Val av rösträknare
§ 6            Godkännande av föredragningslistan
§ 7            Verksamhets- och revisionsberättelse
§ 8            Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 9            Hemsidan www.vfmd.se
§ 10          Motioner
§ 11          Medlemsavgiftens storlek
§ 12          Val av vice-ordförande och 2 stycken styrelseledamöter
§ 13          Val av 2 revisorer och 2 revisionssuppleanter
§ 14          Beslut om valberedningens storlek och val av valberedning
§ 15          Delegering till styrelsen – valberedning och revisionerna undantagna – 
                 att utse ersättare för dem som lämnat sin post under verksamhetsåret
§ 16          Stadgar
§ 17          Behandling av övriga frågor som tillsänts styrelsen för beredning
                 Diskussion om professionsspecifika funktionsbeskrivningar
§ 18          Mötet avslutas
 
 Stockholm 2017-11-30
 
 
Arja Höglund
Ordförande VfMD
 

Läs hela inlägget »

Så roligt att så många har anmält sig till VfMDs Parkinsonfördjupningsmöte på Sigtunahöjden den 1-2 Februari 2018. Mötet är nu sedan några veckor  helt fullbokat och nya förfrågan om deltagande ställs på väntlistan. Vi ses snart i Sigtuna! Välkomna!

Läs hela inlägget »

VfMD årsmöte den 1 Februari är öppet för alla medlemmar och är en del av programmet vid Parkinsonfördjupningsmötet i Sigtuna. Vid årsmötet redovisas bland annat föreningens aktiviteter under det gångna året samt planerade aktiviteter och ekonomisk redovisning.I samband med årsmötet väljs även nya medlemmar till vår styrelse. Känner du att du vill vara mer aktiv och engagera dig i föreningens verksamhet? Inför 2018 har vi ett par platser lediga i styrelsen och önskar därför välkomna nya engagerade kollegor. Professionstillhörighet eller var man är bosatt i landet spelar ingen roll. Du ska brinna för personer med rörelserubbningssjukdomar och känna att det skulle vara roligt att prova på ideellt föreningsarbete.

Välkommen med intresseanmälan till VfMD valberedning:
Brita Sandström;  brita.sandstrom@sll.se
Lotta Sellergren:  charlotta.sellergren@storaskondal.se
 

Läs hela inlägget »

Information till alla medlemmar om att de kontaktuppgifter som finns i VfMD medlemsregister kan komma att användas för selekterad produktinformation och reklammeddelanden från tredje part aktiva inom rörelserubbningsområdet.

Läs hela inlägget »

Äntligen är det dags att anmäla sig till vårt nästa möte i Sigtuna den 1-2 februari 2018. Vg se bifogad program.
Du anmäler dig on-line genom att gå in på: http://www.bookmymeeting.se/ssk2018  Nyckel för att komma åt formuläret är: sig2018  Ange gärna om du vill dela rum med någon!
 
Årsmötet är en del i programmet och val till styrelsen ingår. Om du är intresserad av styrelseuppdrag inom VfMD så kolla på hemsidan där mer info finns.
 
Välkommen med din anmälan till mötet, anmälan är bindande och personlig. Principen först till kvarn gäller eftersom antalet platser är begränsade. 

Läs hela inlägget »

Mötet kommer att handla om vården vid Parkinsons sjukdom i komplikationsfas. Ambition med mötet är att genom profilerad utbildning förmedla senaste nytt beträffande praktisk erfarenhet, forskning och behandling när det gäller vård av parkinsonsjuka i komplikationsfas. Mötet är ett multiprofessionellt forum för parkinsonteam att mötas och utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

Plats : Sigtunahöjdens konferenshotell, Sigtuna
Tid: 1 - 2 Februari, 2018

Mer information och progam kommer inom kort!

Läs hela inlägget »

Mötet äger rum den 9-10 november 2017 och vänder sig till neurologer och geriatriker med Parkinsonintresse samt Parkinsonsjuksköterskor.
Plats: Aronsborgs konferenshotell , Bålsta
Anmälan senast 13 September

Läs hela inlägget »

Måndagen den 11 September är VfMD medarrangör tillsammans med Svenska Parkinsonförbundet, SWEMODIS och Svenska Parkinsonakademien för symposiet "James Parkinson 200 år: Parkinsons sjukdom i Sverige- historisk tillbakabliock och in i framtiden" Symposiet riktar sig till professionella men även för patienter, anhöriga och alla intresserade.
Plats: Aulan, Skånes Universitetssjukhus, Lund.
Kostnadsfritt men föramälan krävs.
 

Läs hela inlägget »

Linköpings universitet erbjuder utbildning till Specialistsjuksköterska i medicinsk vård med profilering inom Neuroomvårdnad 60 hp. Studierna  ger en fördjupad  kunskap inom neurologisk symtom och sjukdomslära inklusive neurologisk och neurokirurgisk behandling och rehabilitering av patienter med akut och kronisk sjukdom och skada i centrala nervsystemet. Utbildningen ges på halvfart under två års tid och är schemalagd i Linköping Onsdag och Torsdag varannan vecka.  Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen kan ske på valfri ort. Programmet ger möjlighet till magisterexamen vilket kan vara en grund för att arbeta med vårdutveckling och utvärdering inom verksamheten.
https://liu.se/artikel/specialistsjukskoterska-i-medicinsk-vard-med-profilering-inom-neuroomvardnad-60-hp
Antagning sker via antagning.se
Sista ansökningsdag är 18 April.

Läs hela inlägget »

There are no entries for this period.

Ordförande Arja Höglund, vice ordförande Peter Hagell, tidigare kassör Yvonne Jansson.