Nationella Parkinsonskolan är en utbildning för personer med Parkinson och deras anhöriga. Den är framtagen i samarbete mellan representanter för patientorganisationen, forskare samt med läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster med erfarenhet av Parkinsons sjukdom. Nationella Parkinsonskolan erbjuds av parkinsonteam med ansvar för behandling och rehabilitering för personer med Parkinsons sjukdom och finns tillgänglig på flera platser runt om i landet.

Nationella Parkinsonskolan fokuserar på hur patienter och anhöriga ska kunna förbättra sin livskvalitet. Den inriktar sig inte på själva sjukdomen, utan istället på hur man lever ett bra liv trots sjukdomen. Parkinsonskolan består av 7 träffar där varje träff är ungefär 2 timmar lång.  Patienter och anhöriga träffas i en liten grupp tillsammans med en utbildad handledare en gång i veckan. Varje träff har ett tema och består av ett kunskapspass och gruppdiskussioner, varvat med praktiska övningar och hemuppgifter. Efter Nationella Parkinsonskolan har deltagaren fått ökad kunskap om sjukdomen och strategier för att  bättre hantera det dagliga livet med sin sjukdom samt fått nya sociala kontakter i form av de andra deltagarna i gruppen.

Teman på de sju träffarna:
· Introduktion
· Självkännedom
· Stress
· Oro och nedstämdhet
· Kommunikation
· Meningsfulla aktiviteter
· Mitt liv med Parkinson

Varje tillfälle är uppdelat i fem delar:
– Introduktion av tillfället och genomgång av hemuppgift
– Kunskapspass
– Gruppdiskussioner
– Genomgång av hemuppgift för nästa tillfälle
– Avslappningsövning/Rörelsepass

Om du vill delta i Nationella Parkinsonskolan ska du kontakta din behandlande klinik. Skolan kanske inte ännu har startat där du bor?  Om så är fallet kan du tipsa personalen om denna hemsida för att få mer information om hur man utbildar sig till handledare och kan starta upp Nationella Parkinsonskolan.
Har du fått lösenord och är deltagare, klicka här. Är du vårdgivare, klicka här