Information om VfMD - vilka är vi?


VfMD bildades 1995 och är en fristående riksomfattande förening för hälso- och sjukvårdspersonal inklusive studerande med intresse för neurologiska rörelsesjukdomar (movement disorders). Till dessa hör bland annat Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom, dystonier och tremor. Parkinsons sjukdom utgör huvudsakligt fokus för föreningen.

Syftet med VfMD är att bevaka och främja utbildning, forskning och utveckling samt att skapa ett forum för utbyte av kunskap och erfarenhet kring vård och rehabilitering av personer med neurologiska rörelsesjukdomar. VfMD är en multiprofessionell förening och bland våra medlemmar finns alla yrkesgrupper inom hälso-och sjukvården representerade. VfMD anordnar bland annat årligen det multiprofessionella Parkinsonsfördjupningsmötet i Sigtuna och har ansvar för att driva och vidareutveckla Nationella Parkinsonskolan .

VfMD styrelse 2022

Från vänster i bild:
Arja Höglund: Ordförande. 
Leg. Sjuksköterska; Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
Mia Nilsson: Ledamot.
Leg. Sjukgymnast/docent i sjukgymnastik; Lunds universitet.
Michaela Karlstedt: Ledamot
Leg Sjuksköterska/doktorand Karolinska Institutet/Lärare Ersta Sköndal Bräcke högskola
Peter Hagell: Vice ordförande.
Leg. Sjuksköterska/professor i vårdvetenskap; Högskolan Kristianstad.
Caroline Buller: Suppleant
Leg. Sjuksköterska, Kefa bemanning, Norrköping.
Carina Hellqvist: Sekreterare.
Leg. Sjuksköterska/PhD; Universitetssjukhuset i Linköping
Karin Persliden: Kassör.
Leg. Sjuksköterska; Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Stockholm

Frånvarande vid fototillfället:
Maria Haak: Ledamot.
Leg. Arbetsterapeut/docent i gerontologi; Lunds universitet